PÓŁROCZNE

 

2017

 

Sprawozdanie jednostkowe Arche Sp. z o.o. za rok 2017 - do pobrania tutaj

Sprawozdanie skonsolidowane Arche Sp. z o.o. za rok 2017 - do pobrania tutaj

 

 

2016

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

Sprawozdanie jednostkowe Arche Sp. z o.o. za rok 2016 - do pobrania tutaj

Sprawozdanie skonsolidowane Arche Sp. z o.o. za rok 2016  - do pobrania tutaj 

 

 

 

ROCZNE

 

2016

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Sprawozdanie finansowe Arche Sp.z o.o - do pobrania tutaj

Noty do sprawozdania finansowego - do pobrania tutaj 

Sprawozdanie z działalności - do pobrania tutaj 

Opinia biegłego rewidenta - do pobrania tutaj

Raport biegłego rewidenta do pobrania tutaj

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - do pobrania tutaj 

Opinia i raport biegłego rewidenta do SSF za 2016 rok - do pobrania tutaj 

 

Twitter
Facebook