Debiut Arche Sp. z o.o. w emitowaniu obligacji odbył się w październiku 2016r. Wyemitowane zostały obligacje o wartości 20 mln zł. Początek przygody z rynkiem kapitałowym był bardzo udany gdyż popyt na wyemitowane obligacje znacznie przewyższył wartość emisji. W zaistniałej sytuacji podjęta została decyzja o drugiej emisji obligacji o wartości 10 mln zł, która odbyła się w listopadzie 2016r. Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności spółki w tym na zakup gruntów pod przyszłe inwestycje deweloperskie.

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

Sprawozdanie jednostkowe Arche Sp. z o.o. - do pobrania tutaj

Sprawozdanie skonsolidowane Arche Sp. z o.o.  - do pobrania tutaj 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Sprawozdanie finansowe Arche Sp.z o.o - do pobrania tutaj

Noty do sprawozdania finansowego - do pobrania tutaj 

Sprawozdanie z działalności - do pobrania tutaj 

Opinia biegłego rewidenta - do pobrania tutaj

Raport biegłego rewidenta do pobrania tutaj

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - do pobrania tutaj 

Opinia i raport biegłego rewidenta do SSF za 2016 rok - do pobrania tutaj 

 

Twitter
Facebook