Debiut Arche Sp. z o.o. w emitowaniu obligacji odbył się w październiku 2016r. Wyemitowane zostały obligacje o wartości 20 mln zł. Początek przygody z rynkiem kapitałowym był bardzo udany gdyż popyt na wyemitowane obligacje znacznie przewyższył wartość emisji. W zaistniałej sytuacji podjęta została decyzja o drugiej emisji obligacji o wartości 10 mln zł, która odbyła się w listopadzie 2016r. Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności spółki w tym na zakup gruntów pod przyszłe inwestycje deweloperskie.

 

 

 

Twitter
Facebook