GRUPA ARCHE

Karta lojalnościowa ARCHE

 

REGULAMIN PROGRAMU „KARTY STAŁEGO GOŚCIA”

1. Organizatorem programu „Karty Stałego Gościa” jest Arche SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 361.

2. Program „Karty Stałego Gościa” jest skierowany do osób dokonujących zakupów usług oferowanych przez Arche SA w hotelach należących do GRUPY ARCHE.

3. Celem programu „Karty Stałego Gościa” jest nagradzanie Gości regularnie korzystających z usług Hoteli Arche.

4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Stałego Gościa” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje Arche SA i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

 

1. DEFINICJE

1. Program "Karty Stałego Gościa", zwany dalej "Programem", jest zorganizowanym systemem Arche SA pozwalającym na nagradzanie Uczestników.

2. Karta Stałego Gościa – imienna karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie, zwana dalej "Kartą".

3. Uczestnik Programu – osoba dokonująca zakupów produktów i usług oferowanych przez Arche SA, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W ramach Programu Uczestnik otrzymuje rabaty na produkty i usługi oferowane przez Arche SA na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

2. Prawo do korzystania z rabatów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi po zweryfikowaniu jego tożsamości w systemie ewidencji Kart Stałego Gościa

3. Uczestnik musi być obecny podczas korzystania z usług, na które przysługuje rabat.

4. Rabaty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu

5. Rabaty są naliczane tylko po okazaniu Karty Stałego Gościa podczas korzystania z usług.

6. Rabat na usługi noclegowe naliczany jest od najniższej ceny pokoju dostępnej w dniu rezerwacji na stronie www hotelu.

7. Przywileje i rabaty wynikające z karty osobistej nie obowiązują podczas korzystania z pobytów służbowych po cenach negocjowanych w ramach umów korporacyjnych. 

8. Rabat na usługi gastronomiczne naliczany jest od cen podanych w karcie menu.

9. Rabat nie przysługuje na imprezy okolicznościowe organizowane w Restauracji czy hotelu wyceniane indywidualnie.

10. Rabat nie przysługuje na spotkania służbowe / imprezy firmowe organizowane w Restauracji lub Hotelu, które wyceniane są w indywidualnej ofercie.

11. Rabat na imprezy biletowane naliczany jest od ceny regularnej biletu.

12. Rabat w SPA naliczany jest od ceny pojedynczych zabiegów podanych w cenniku SPA i dotyczy tylko posiadaczy Karty VIP.

13. Rabaty nie przysługują na oferty promocyjne, pakietowane i rabatowane w inny sposób, ale Uczestnik zachowuje pozostałe przywileje wynikające z posiadanej Karty.

14. Rabaty nie dotyczą Restauracji w Arche Hotel Siedlce.

15. Rabat na usługi gastronomiczne i noclegi dotyczy tylko i wyłącznie rezerwacji indywidualnych dokonywanch przez posiadacza karty, a nie obowiązuje na usługi gastronomiczne i noclegowe dla rezerwacji grupowych (szkolenia, konferencje, grupy turystyczne itp.).

16. W sytuacji, gdy Karta Stałego Gościa zaginie lub zostanie skradziona, rabaty przysługują tylko na podstawie duplikatu Karty.

17. Arche S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przydzielania rabatów.

 

3. UCZESTNICTWO

1. Do Programu może przystąpić wyłącznie osoba pełnoletnia.

2. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście. a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

4. Aby przystąpić do Programu, przy otrzymaniu Karty, należy dodatkowo przekazać ARCHE SA dane niezbędne do obsługi Programu (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres email).

5. Wraz z Kartą, Uczestnik otrzyma skrócony regulamin Programu. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Arche SA, Hotelach Grupy Arche oraz na stronie internetowej www.arche.pl

6. Dane osobowe Uczestnika zostaną wprowadzone do bazy danych Arche SA w ciągu maksymalnie 7 dni od daty przekazania danych.

7. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Arche SA zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Arche SA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

 

4. KARTA

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę zieloną lub złotą.

2. Karta Programu ważna jest we wszystkich hotelach należących do Grupy Arche.

3. Karta umożliwia Uczestnikowi korzystanie z rabatów na produkty i usługi oferowane przez Arche SA wg zasad opisanych poniżej:

 

KARTA ZIELONA

 • 10% RABAT NA NOCLEGI
 • 10% RABAT W RESTAURACJI HOTELOWEJ (bez alkoholu)
 • 10% RABAT NA WYDARZENIA BILETOWANE
 • WCZEŚNIEJSZE WMELDOWANIE*
 • PÓŹNIEJSZE WYMELDOWANIE*

 * w zależności od dostępności w wybranym hotelu Arche

 

KARTA ZŁOTA VIP

 • 20% RABATU NA NOCLEGI
 • 20% RABATU W RESTAURACJI HOTELOWEJ (działa również z alkoholem)
 • 20% RABATU NA WYDARZENIA BILETOWANE
 • BEZPŁATNE MIEJSCE PARKINGOWE
 • REZERWACJA STOLIKA NA ŚNIADANIE
 • WSTAWKA POWITALNA W POKOJU
 • UPGRADE DO POKOJU O WYŻSZYM STANDARDZIE W PRZYPADKU ZAKUPU OFERTY NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE
 • WCZEŚNIEJSZE WMELDOWANIE
 • PÓŹNIEJSZE WYMELDOWANIE

 

5. ZAKOŃCZENIE LUB ZAWIESZENIE PROGRAMU

1. Arche SA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu.
2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Arche SA. umieści informacje o tym fakcie w siedzibie Arche SA, Hotelach Grupy Arche oraz na stronie internetowej www.arche.pl
3. W chwili zakończenia programu wszelkie rabaty wynikające z Programu przestają obowiązywać.

 

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest „ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361; 02-801 Warszawa. ARCHE S.A. będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu z zastosowaniem zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Arche SA w celach statystycznych oraz marketingowych przedstawionych w Regulaminie Karty Stałego Klienta. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnik na bieżąco będzie informowany drogą pocztową bądź mailową o aktualnie prowadzonych akcjach promocyjnych przez Arche SA.

4. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami
i wydarzeniami z życia Arche i naszych obiektów!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o
aktualnościach, wydarzeniach i promocjach (więcej
informacji)