Aplikacja Arche Hotele

Najlepsze oferty hotelowe w naszej aplikacji

POBIERZ

ARCHE GRUPA

Zapisz się do newslettera

Raporty bieżące

RAPORTY ESPI

Raport bieżący nr 1/2017  - Przystąpienie do Elektronicznego Przekazywania Informacji ESPI - pobierz
Raport bieżący nr 2/2017  - Zawarcie umowy kredytowej przez Arche Sp. z o.o. - pobierz
Raport bieżący nr 1/2018  - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach - pobierz
Raport bieżący nr 2/2018 - Zapłata zaliczki - umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 3/2018 - Nabycie nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 4/2018 - Nabycie nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 5/2018 -  Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst - pobierz
Raport bieżący nr 6/2018 - Pierwszy dzień notowań obligacji serii C na Catalyst - pobierz
Raport bieżący nr 7/2018 - Nabycie nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 8/2018 - Nabycie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 9/2018 -  Zapłata zaliczki i Umowa przedwstępna Sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 1/2019 -  Zawiadomienie o połączeniu - pobierz
Raport bieżący nr 2/2019 - Zawarcie umowy kredytowej - pobierz
Raport bieżący nr 3/2019 -  Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii A na żądanie Emitenta - pobierz 
Raport bieżący nr 4/2019 - Umowa przedwstępna sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 5/2019 - Umowa sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 1/2020 -  Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 2/2020 - Emisja obligacji serii F -pobierz 
Raport bieżący nr 3/2020 -  Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży -pobierz 
Raport bieżący nr 4/2020 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 5/2020 - Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 6/2020 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 7/2020 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 1/2021 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 2/2021 - Zapłata zaliczki z tytułu umowy przedwstępnej - pobierz

RAPORTY EBI

Raport bieżący EBI nr 1/2017 - Przydzielenie Emitentowi dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji - pobierz
Raport bieżący EBI nr 1/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 2/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 3/2018 - Raport roczny za rok obrotowy 2017 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 4/2018 - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 5/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego - 30.06.2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 6/2018 - Półroczny raport Arche S.A. za I półrocze 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 7/2018 - Półroczny skonsolidowany raport Grupy za I półrocze 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 1/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 2/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok - pobierz
Raport bieżący EBI nr 3,4/2019 - Raport roczny za rok obrotowy 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 5/2019 - Korekta raportu rocznego za rok obrotowy 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 6/2019 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 7/2019 - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 8/2019 - Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii A na żądanie Emitenta - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 9/2019 - Informacja o nabyciu przez Emitenta obligacji własnych w celu umorzenia - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 10/2019 - Emisja obligacji serii D - pobierz
Raport bieżący EBI nr 11/2019 - Półroczny raport Arche S.A za okres 6 miesiecy kończący się dnia 30.06.2019 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 12/2019 - Półroczny skonsolidowany raport Grupy Arche a okres 6 miesięcy kończący się dnia 30.06.2019 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 13/2019 – Emisja obligacji serii E. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 1/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 2/2020 – Przekształcenie spółki Arche - pobierz
Raport bieżący EBI nr 3/2020 - Korekta raportu EBI 10/2019 – Emisja obligacji serii D. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 4/2020 - Korekta raportu EBI 13/2019 – Emisja obligacji serii E. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 5/2020 - Informacja dotycząca wpływu epidemii wirusa COVID-19 na działalność Grupy Emitenta. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 6/2020 - Raport roczny za rok obrotowy 2019 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 7/2020 - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 8/2020 - Przydział i dojście emisji serii F do skutku - pobierz
Raport bieżący EBI nr 9/2020 - Informacja o umorzeniu obligacji własnych - pobierz  
Raport bieżący EBI nr 10/2020 - Półroczny raport Arche SA za I półrocze 2020r. - pobierz
Raport bieżący EBI nr 11/2020 - Półroczny raport Grupy Arche SA za I półrocze 2020r. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 12/2020 - Przydział i dojście emisji obligacji serii G do skutku. - pobierz 
Raport bieżacy EBI nr 1/2021 - Powołanie Członka Zarządu - pobierz / życiorys 
Raport bieżacy EBI nr 2/2021 - Korekta raportu bieżącego (EBI) nr 8/2020 - pobierz
Raport bieżacy EBI nr 3/2021 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - pobierz 
Raport bieżacy EBI nr 4/2021 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 - pobierz 
Raport bieżacy EBI nr 5/2021 - Korekta półrocznego raportu Arche SA za I półrocze 2020r. - pobierz
Raport bieżacy EBI nr 6/2021 - Korekta półrocznego raportu Grupy Arche SA za I półrocze 2020r. - pobierz