GRUPA ARCHE

Raporty bieżące

RAPORTY ESPI 


Raport bieżący nr 07/2024 - Zawarcie umowy kredytowej - pobierz
Raport bieżący nr 06/2024 - Informacja o transakcji na akcjach otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - pobierz , załącznik do raportu
Raport bieżący nr 05/2024 - Nabycie akcji własnych - pobierz
Raport bieżący nr 04/2024 - Informacja o transakcji na akcjach otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - pobierz , załącznik do raportu
Raport bieżący nr 03/2024 - Informacja o transakcji na akcjach otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - pobierz , załącznik do raportu
Raport bieżący nr 02/2024 - Wstępne, podstawowe wyniki operacyjne za 2023 r. - pobierz
Raport bieżący nr 01/2024 - Nabycie akcji własnych - pobierz
Raport bieżący nr 33/2023 - Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych na koniec 2024 r. - pobierz
Raport bieżący nr 32/2023 - Zakup nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 31/2023 - Zakup nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 30/2023 - Zakup nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 29/2023 - Korekta raportu bieżącego nr 28/2023 -  pobierz
Raport bieżący nr 28/2023 - Informacja o podpisaniu umowy pożyczki - pobierz
Raport bieżący nr 27/2023 - Informacja o wystąpienia przypadku naruszenia warunków emisji - pobierz 
Raport bieżący nr 26/2023 - Niedojście do zawarcia umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 25/2023 - Zawarcie umowy kredytowej - pobierz
Raport bieżący nr 24/2023 - Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 23/2023 - Zawarcie umów przeniesienia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 22/2023 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 21/2023 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 20/2023 - Zawarcie umowy sprzedaży i zawarcie umowy dzierżawy - pobierz
Raport bieżący nr 19/2023 - Sprostowanie raportu bieżącego nr 18/2023 - pobierz
Raport bieżący nr 18/2023 - Zawarcie umowy kredytowej - pobierz
Raport bieżący nr 17/2022 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 16/2022 - Objęcie akcji - pobierz
Raport bieżący nr 15/2022 - Zawarcie umowy kredytowej - pobierz
Raport bieżący nr 14/2022 - Wyniki funkcjonujących hoteli - pobierz
Raport bieżący nr 13/2022 - Zawarcie aneksu do umowy kredytu - pobierz
Raport bieżący nr 12/2022 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 11/2022 - Przedterminowy wykup obligacji serii E na żądanie Emitenta - pobierz
Raport bieżący nr 10/2022 - Zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 9/2022 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 8/2022 - Zawarcie umowy przedwstepnej sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 7/2022 - Zawarcie umowy sprzedaży/ korekta - pobierz
Raport bieżący nr 6/2022 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 5/2022 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 4/2022 - Zawarcie umowy przedwstepnej sprzedaży - pobier
Raport bieżący nr 3/2022 - Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 2/2022 - Objęcie akcji - pobierz
Raport bieżący nr 1/2022 - Nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - pobierz

Raport bieżący nr 1/2017 - Przystąpienie do Elektronicznego Przekazywania Informacji ESPI - pobierz
Raport bieżący nr 2/2017 - Zawarcie umowy kredytowej przez Arche Sp. z o.o. - pobierz
Raport bieżący nr 1/2018 - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach - pobierz
Raport bieżący nr 2/2018 - Zapłata zaliczki - umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 3/2018 - Nabycie nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 4/2018 - Nabycie nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 5/2018 - Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst - pobierz
Raport bieżący nr 6/2018 - Pierwszy dzień notowań obligacji serii C na Catalyst - pobierz
Raport bieżący nr 7/2018 - Nabycie nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 8/2018 - Nabycie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości - pobierz
Raport bieżący nr 9/2018 - Zapłata zaliczki i Umowa przedwstępna Sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 1/2019 - Zawiadomienie o połączeniu - pobierz
Raport bieżący nr 2/2019 - Zawarcie umowy kredytowej - pobierz
Raport bieżący nr 3/2019 - Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii A na żądanie Emitenta - pobierz 
Raport bieżący nr 4/2019 - Umowa przedwstępna sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 5/2019 - Umowa sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 1/2020 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz
Raport bieżący nr 2/2020 - Emisja obligacji serii F -pobierz 
Raport bieżący nr 3/2020 - Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży -pobierz 
Raport bieżący nr 4/2020 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 5/2020 - Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 6/2020 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz 
Raport bieżący nr 7/2020 - Zawarcie umowy sprzedaży - pobierz 
RAPORTY EBI

Raport bieżący EBI nr 1/2017 - Przydzielenie Emitentowi dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji - pobierz
Raport bieżący EBI nr 1/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 2/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 3/2018 - Raport roczny za rok obrotowy 2017 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 4/2018 - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 5/2018 - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego - 30.06.2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 6/2018 - Półroczny raport Arche S.A. za I półrocze 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 7/2018 - Półroczny skonsolidowany raport Grupy za I półrocze 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 1/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 2/2019 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok - pobierz
Raport bieżący EBI nr 3,4/2019 - Raport roczny za rok obrotowy 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 5/2019 - Korekta raportu rocznego za rok obrotowy 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 6/2019 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego 2018 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 7/2019 - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 8/2019 - Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii A na żądanie Emitenta - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 9/2019 - Informacja o nabyciu przez Emitenta obligacji własnych w celu umorzenia - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 10/2019 - Emisja obligacji serii D - pobierz
Raport bieżący EBI nr 11/2019 - Półroczny raport Arche S.A za okres 6 miesiecy kończący się dnia 30.06.2019 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 12/2019 - Półroczny skonsolidowany raport Grupy Arche a okres 6 miesięcy kończący się dnia 30.06.2019 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 13/2019 – Emisja obligacji serii E. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 1/2020 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 2/2020 – Przekształcenie spółki Arche - pobierz
Raport bieżący EBI nr 3/2020 - Korekta raportu EBI 10/2019 – Emisja obligacji serii D. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 4/2020 - Korekta raportu EBI 13/2019 – Emisja obligacji serii E. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 5/2020 - Informacja dotycząca wpływu epidemii wirusa COVID-19 na działalność Grupy Emitenta. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 6/2020 - Raport roczny za rok obrotowy 2019 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 7/2020 - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 8/2020 - Przydział i dojście emisji serii F do skutku - pobierz
Raport bieżący EBI nr 9/2020 - Informacja o umorzeniu obligacji własnych - pobierz  
Raport bieżący EBI nr 10/2020 - Półroczny raport Arche SA za I półrocze 2020r. - pobierz
Raport bieżący EBI nr 11/2020 - Półroczny raport Grupy Arche SA za I półrocze 2020r. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 12/2020 - Przydział i dojście emisji obligacji serii G do skutku. - pobierz 
Raport bieżacy EBI nr 1/2021 - Powołanie Członka Zarządu - pobierz / życiorys 
Raport bieżacy EBI nr 2/2021 - Korekta raportu bieżącego (EBI) nr 8/2020 - pobierz
Raport bieżacy EBI nr 3/2021 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - pobierz 
Raport bieżacy EBI nr 4/2021 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021 - pobierz 
Raport bieżacy EBI nr 5/2021 - Korekta półrocznego raportu Arche SA za I półrocze 2020r. - pobierz
Raport bieżacy EBI nr 6/2021 - Korekta półrocznego raportu Grupy Arche SA za I półrocze 2020r. - pobierz 
Raport bieżacy EBI nr 7/2021 - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020r. -pobierz 
Raport bieżący EBI nr 8/2021 - Raport roczny za rok obrotowy 2020 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 9/2021 – Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 - pobierz 
Raport Bieżący EBI nr 10/2021 - Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii G - pobierz 
Raport Bieżący EBI nr 11/2021 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - pobierz 
Raport Bieżący EBI nr 12/2021 - Korekta raportu bieżącego (EBI) nr 11/2021 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 13/2021 - Półroczny raport Arche SA za I półrocze 2021r. -pobierz
Raport bieżący EBI nr 14/2021 -Półroczny raport Grupy Arche SA za I półrocze 2021r. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 15/2021 -Przydział i dojście emisji obligacji serii H do skutku- pobierz 
Raport bieżący EBI nr 16/2021 - Umorzenie obligacji własnych - pobierz
Raport bieżący EBI nr 1/2022 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 2/2022 - Oświadczenie z rezygnacji z funkcji Członka Zarządu - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 3/2022 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - pobierz
Raport bieżący EBI nr 4/2022 – Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 r. - pobierz
Raport bieżący EBI nr 5/2022 – Raport roczny za rok obrotowy 2021 - pobierz
Raport bieżący EBI nr 6/2022 – Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 - pobierz
Raport bieżacy EBI nr 7/2022 - Przydział i dojście emisji obligacji serii I do skutku - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 8/2022 - Informacja o umorzeniu obligacji własnych - pobierz
Raport bieżący EBI nr 9/2022 - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego - pobierz  
Raport bieżący EBI nr 10/2022 - Raport Arche S.A. za II kwartał 2022r. - pobierz
Raport bieżący EBI nr 11/2022 - Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Arche S.A. za II kwartał 2022r. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 12/2022 - Korekta Skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Arche S.A. za II kwartał 2022r. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 13/2022 - Informacja o umorzeniu obligacji własnych - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 14/2022  - Przydział i dojście emisji obligacji serii J do skutku - pobierz
Raport bieżący EBI nr 1/2023 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 2/2023 - Oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu - pobierz
Raport bieżący EBI nr 3/2023 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 4/2023 - Zmiany w składzie Zarządu Spółki „ARCHE” S.A. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 5/2023 - Oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 6/2023 - Załącznik do raportu nr 4/2023. - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 7/2023 - Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 8/2023 - Raport roczny za rok obrotowy 2022 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 9/2023 - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Arche S.A. za rok obrotowy 2022 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 10/2023 - Przydział i dojście emisji obligacji serii K do skutku - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 11/2023 - Informacja o umorzeniu obligacji własnych - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 12/2023 - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 13/2023 - Raport Arche S.A. za 2 kwartał 2023r. - pobierz
Raport bieżący EBI nr 14/2023 - Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Arche S.A. za 2 kwartał 2023r - pobierz
Raport bieżący EBI nr 1/2024 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024 - pobierz 
Raport bieżący EBI nr 2/2024 - Przydział i dojście emisji obligacji serii L do skutku - pobierz

 

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi promocjami
i wydarzeniami z życia Arche i naszych obiektów!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o
aktualnościach, wydarzeniach i promocjach (więcej
informacji)