Aplikacja Arche Hotele

Najlepsze oferty hotelowe w naszej aplikacji

POBIERZ

ARCHE GRUPA

Zapisz się do newslettera

Raporty okresowe

PÓŁROCZNE
2020

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK

PÓŁROCZNE
2019

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arche  za I półrocze 2019r - do pobrania tutaj

ROCZNE
2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

PÓŁROCZNE
2018

ROCZNE
2017

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2017 ROK

PÓŁROCZNE
2017

2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

ROCZNE
2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2016 ROK