Aplikacja Arche Hotele

Najlepsze oferty hotelowe w naszej aplikacji

POBIERZ

ARCHE GRUPA

Relacje inwestorskie

Debiut Arche S.A. w emitowaniu obligacji odbył się w październiku 2016r. Wyemitowane zostały obligacje o wartości 20 mln zł.

Początek przygody z rynkiem kapitałowym był bardzo udany, gdyż popyt na wyemitowane obligacje znacznie przewyższył wartość emisji. W zaistniałej sytuacji podjęta została decyzja o drugiej emisji obligacji o wartości 10 mln zł, która odbyła się w listopadzie 2016r.

Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności spółki w tym na zakup gruntów pod przyszłe inwestycje deweloperskie.

Raporty bieżące
Raporty okresowe